Showing all 11 results

Bia Tây Ban Nha – Estrella Damm 4.6% – Thùng 24 chai (330ml/chai)

950,000 830,000

Bia Leffe Vàng (Leffe Blonde) 6.6% – Lon 500ml – Thùng 24 Lon

820,000 750,000

Bia Hà Lan – Heineken 5% – Thùng 24 lon (500ml/lon) – Hà Lan

760,000

Bia Pháp – Heineken 5% – Thùng 20 chai (250ml/chai)

440,000

Bia Kulmbacher Edelherb 4.9% – Chai 330ml

840,000 800,000

Bia Monchshof Kellerbier 5.4% – Chai 500ml

1,750,000

Bia Monchshof Original 4.9% – Chai 500ml

1,650,000

Bia Thái Lan – Chang 5% – Lon 330ml

Bia Thái Lan – Chang 5% – Chai 320ml

Bia X – Mark Vodka 5.9% – Lon 500ml (Thùng 12 Lon)

500,000

Bia X – Mark Gold Rum 5.9% – Lon 500ML (Thùng 12 Lon) – Date: 28/10/2022

500,000 330,000