Showing 1–12 of 17 results

Bia Paulaner Münchner Heller 4.9% – 24 lon 500 ml

1,300,000

Bia Reeper B Weissbier 5.4% – Lon 500ml – Thùng 24 Lon

830,000

Bia Pháo Đài Feldschlobchen IPA 5.7% – Lon 500ml – Thùng 24 Lon

40,000

Bia Pháo Đài Feldschlobchen Weizenbock 7.1% – Lon 500ml – Thùng 24 Lon

40,000

Bia Pháo Đài Feldschlobchen Black Beer 5% – Lon 500ml – Thùng 24 Lon

800,000

Bia Karlsbrau Bock 6.6% – Lon 500ml – Thùng 24 Lon

850,000 720,000

Bia Eibauer Zwick’l Naturtrub Dunkel 6.7% – Lon 500ml – Thùng 12 Lon

610,000

Bia Eibauer Hefeweizen Hell 5.2% – Lon 500ml – Thùng 12 Lon

540,000

Bia Eibauer Hefeweizen Hell 5.2% – Chai 250ml – Thùng 20 Chai

830,000

Bia Eibauer Hefeweizen Hell 5.2% – Lon 500ml – Thùng 24 Lon

995,000

Bia Eibauer Zwick’l Naturtrub Dunkel 6.7% – Chai 250ml – Thùng 20 Chai

850,000

Bia Eibauer Zwick’l Naturtrub Dunkel 6.7% – Lon 500ml – Thùng 24 Lon

1,140,000