Showing 1–12 of 16 results

Bia X – Mark Mojito Beer 5.9% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai

850,000

Bia X – Mark Tequila Beer 5.9% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai

850,000

Bia X – Mark Gold Rum 5.9% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai

850,000

Bia X – Mark Cannabis Beer 5.9% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai

850,000

Bia X – Mark Vodka Beer 5.9% – Chai 330ml – Thùng 24 Chai

850,000

Bia De Goudale Grand Cru 7,9% – Chai 330ml – Thùng 12 Chai

1,290,000 1,200,000

Bia De Goudale Grand Cru 7,9% – Chai 750ml – Thùng 6 Chai

1,290,000

Bia Kronenbourg 1664 Blanc 5% – Lon 320ml – Thùng 24 Chai

670,000

Bia Pháp – Kronenbourg 1664 Blanc 5% – Chai 330ml – Thùng 24 chai

700,000

Bia Pháp – Heineken 5% – Thùng 20 chai (250ml/chai)

600,000

Nước trái cây lên men Alexia Ice Lemon (275ml/4%) – Thùng 24 chai

380,000

Bia X – Mark Cannabis 5.9% – Lon 500ml (Thùng 12 Lon)

540,000